Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset vuonna 2014

Kuvioissa esitetään erikseen

  • sosiaalitoimen
  • perusterveydenhuollon
  • keskussairaalatasoisen erikoissairaanhoidon sekä
  • yliopistosairaalatasoisen erikoissairaanhoidon (erityistason hoito)

nettokustannukset. Tiedot sisältävät kunnan tuottamien tai ostamien palvelujen nettokustannukset ja ne on suhteutettu asukaslukuun. Erikoissairaanhoidon tiedoissa esitetään erikseen erityistason hoito, joka on tässä sama kuin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostamat palvelut yliopistollisista sairaaloista. Sosiaalitoimen tietoihin eivät sisälly lasten päivähoidon kustannukset.

Tietojen lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raporttia Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia vuonna 2014 sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin laskutustietoja.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset asukasta kohti vuonna 2014 pdf (1189 Kt)

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset asukasta kohti vuonna 2014 ppt (5210 Kt)