Vuoden 2015 palvelusuunnitelmaa koskevat neuvottelut

Sopimusohjauksen kehittäminen

Sairaanhoitopiirin hallituksen 5.2.2014 asettama sopimusohjauksen kehittämistyöryhmä on antanut loppuraportin, johon sisältyy työryhmän ehdotukset Keski-Suomen sopimusohjausmenettelyn uudistamiseksi. Loppuraportin on laatinut työryhmän käymien keskustelujen pohjalta emeritusprofessori Pentti Meklin. Hallitus on käsitellyt raporttia elokuussa ja työryhmän ehdotukset käydään vielä läpi jäsenkuntien kanssa syksyn sopimusohjauksen aluetilaisuuksissa. Sopimusohjauksen kehittämisessä painopiste on neuvotteluprosessin keventämisessä ja toimintaa ja taloutta ja tulevien vuosien palvelutarpeita koskevan informaation tuottamisessa kuntien käyttöön. Lisätietoja sopimusohjauksen uudistamisesta antaa kehittämispäällikkö Asko Rytkönen asko.rytkonen@ksshp.fi

Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Sopimusohjauksen aluetilaisuudet 23.9 ja 24.9.2014

Pohjoinen Keski-Suomi ja Seututerveyskeskus 23.9.2014


Tarkastettu muistio
Liite 1 Juha Kinnunen
Liite 2 Aija Suntioinen
Liite 3 Koelaskelma
Liite 4 Satu Auvinen
Liite 5 Mikko Lintu
Liite 6 Vesa Kataja
Liite 7 Heikki Janhunen

Jyväskylän yhteistoiminta-alue 24.9.2014


Tarkastettu muistio
Liite 1 Juha Kinnunen
Liite 2 Aija Suntioinen
Liite 3 Kaupungin evästykset
Liite 4 Satu Auvinen
Liite 5 Mikko Lintu
Liite 6 Vesa Kataja

Alueellinen muutosseminaari 24.4.2014

Muistio 19.5.2014
Osallistujat

Sote-uudistuksen nykyvaihe sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen
Laukaan kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä http://www.prezi.com/v6e_cp-lq05i/
Toiminta ja talous talousjohtaja Aija Suntioinen
Potilaan valinnanvapaus johtajaylilääkäri Vesa Kataja
Sopimusohjauksen arviointi ja kehittäminen emeritusprofessori Pentti Meklin
Päivystysasetus ja Keski-Suomi ylilääkäri Johanna Tuukkanen
Jyten vastuualuejohtaja Ari Kukka
Uusi sairaala -hanke: suunnittelun tilanne projektijohtaja Jari Ilves
Äänekosken uusi terveyskeskus ylilääkäri Tapio Tammela
Saarikan suunnitteilla olevat muutokset johtava ylilääkäri Heikki Janhunen
Toiminnan muutoksia Wiitaunionissa va johtaja lääkäri Raija Toiviainen
Terveyspalveluiden tarve tulevaisuudessa ja potilasmääräennusteet terveystalousasiantuntija Timo Purmonen