Vuoden 2018 palvelusuunnitelmaa koskevat neuvottelut

Sopimusohjauksen aluetilaisuudet
19 - 20.9.2017

Aluetilaisuuksien ohjelma/asialista

Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja palvelusuunnitelmaksi

Aluetilaisuuksien tarkistamattomat muistiot

Puheenvuorot

Sairaala Novan tilanne, shp:n johtaja Juha Kinnunen

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toiminnallinen tilannekatsaus, johtajaylilääkäri Vesa Kataja

Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosina 2018 - 2020, talousjohtaja Aija Suntioinen

Muut alueelliset yhteistyöhankkeet ja terveyskeskusten toiminnan muutokset lähivuosina neuvottelurenkaassa, neuvottelurenkaiden puheenvuorot

______________________________________________________________

Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017

Kehysseminaarin ohjelma

Muistio

Osallistujat

Puheenvuorot

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuumuutoksiin, shp:n johtaja Juha Kinnunen

Maakunnallisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan käynnistyminen, ICT-projektipäällikkö Juhani Paavilainen, Uusi sairaala -hanke

Suunnitteilla olevat merkittävät toiminnalliset muutokset ja pth/esh-yhteistyökysymykset maakunnassa SOTE:n lähestyessä, johtajaylilääkäri Vesa Kataja:

Pohjoisen Keski-Suomen neuvottelurengas, ylilääkäri Sakari Ritala, Saarikka

Keski-Suomen seututerveyskeskus, toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu

Jyväskylän yhteistoiminta-alue, ylilääkäri Esa Leppänen, JYTE

Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys vuosina 2018 - 2020, talousjohtaja Aija Suntioinen