Tieteellinen tutkimus

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdään laadukasta, innovatiivista ja vaikuttavaa yliopistotasoista, kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua tutkimusta. Eri tieteenaloista on edustettuna muun muassa lääketiede, hoitotiede ja terveystieteet.

Sairaanhoitopiirin tutkimusstrategisena tavoitteena on edistää terveyttä ja sairauksien ehkäisyä kehittämällä diagnostiikkaa, hoitoa, kuntoutusta ja terveyspalvelujärjestelmää.

KSSHP ja Jyväskylän yliopisto tekevät molempia osapuolia sekä alueen väestöä hyödyttävää tutkimusyhteistyötä. KSSHP on mukana Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHOssa, joka edistää keskisuomalaisten hyvinvointia myös tutkimuksen kautta. KeHO tuo yhteen keskisuomalaiset sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan asiantuntijat.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehtävän tieteellisen tutkimuksen painopistealueet ovat

Voit lukea lisää näistä kohdasta Keskeiset tutkimusalueet.

Esittelemme myös Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiön, Keski-Suomen Biopankin sekä muuta tutkimusyhteistyötä.

Tutkijoille tarkoitetut ohjeet löytyvät Tutkimusohjeet-osiosta.