Keski-Suomen Biopankki

Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä ja Jyväskylän yliopistolla on Jyväskylässä yhteinen biopankki. Keski-Suomen Biopankin tutkimusalue kattaa biologisen, lääketieteellisen ja liikunta- ja terveystieteellisen tutkimuksen ja tuotekehityksen. Biopankin tehtävä on palvella biopankkitutkimusta ja biopankin tutkimusalueeseen kuuluvaa tuotekehitystä sekä tukea diagnostiikan ja hoidon kehitystä.

Keski-Suomen Biopankki kerää ja säilyttää biopankkisuostumuksen antaneiden henkilöiden näytteitä ja näytteisiin liittyvää tietoa. Näytteitä ja tietoja käytetään terveys- ja lääketieteellisissä tutkimuksissa mm. sairauksien syitä selvitettäessä ja uusia hoitokeinoja kehitettäessä. Luvanvaraista biopankkitoimintaa valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Tutkijat voivat tehdä biopankille luovutuspyynnön hakeakseen tutkimukseensa biopankissa säilytettäviä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja.