Ketkä vastaanottavat tietojasi

Potilasasiakirjoihisi sisältyvät tiedot ovat aina salassa pidettäviä ja henkilökunnallamme on vaitiolovelvollisuus. Pääsääntöisesti luovutamme henkilötietoja velvoittavan lainsäädännön vuoksi.

Lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tietoja

Tietojasi luovutetaan silloin, kun jokin laki velvoittaa luovuttamaan henkilötietojasi. Luovutamme potilastietojasi seuraaville tahoille:

  • Kansallinen potilastiedon arkisto (Reseptikeskus, Tiedonhallintapalvelu) teknisen käyttöyhteyden avulla.
  • Keski-Suomen alueelliseen yhteisrekisteriin terveydenhuoltolain 9 § edellyttämällä tavalla teknisen käyttöyhteyden avulla, mikäli et ole kieltänyt näiden tietojen käsittelemistä tai luovuttamista.
  • Tutkimus-, suunnittelu ja tilastointitarkoituksissa terveydenhuollon valtakunnallisiin lakisääteisiin rekistereihinteknisen käyttöyhteyden avulla.
  • Viranomaisille ja muille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saantiin (esimerkiksi sinua edustavalle vakuutusyhtiölle) paperitulosteena tai teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja sairaalasta pyytävän on kirjallisesti yksilöitävä pyyntönsä ja se mihin lakiin tietojen luovutus perustuu.
  • Laskuihin liittyvät tiedot luovutamme tarvittaessa kotikuntasi terveydenhuoltoon ja maksuhäiriötapauksissa perintätoimenpiteiden hoitajalle.

Potilastietojen luovuttaminen suostumuksellasi

Luovutamme potilastietojasi pyytämillesi tahoille suostumuksesi perusteella. Tällainen tilanne voi esimerkiksi olla, kun:

  • Sinä pyydät, tai sinun laillisen edustajasi pyytää, luovuttamaan tietojasi omalle lääkärille, lähettäneelle lääkärille ja jatkohoitopaikkaan.
  • Olet antanut nimetylle Biopankille suostumuksesi näytteen luovutukseen. Luovutettavat tiedot voivat käsittää näytteen ohella henkilön terveyttä, sairautta, annettua hoitoa, hoidon tuloksia ja tutkimustuloksia koskevaa tietoa. Jyväskylässä rekisterinpitäjään voit tutustua Keski-Suomen Biopankin sivuilla.

Siirretäänkö tietojani EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme luovuta tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman nimenomaista lupaasi.