Millaisia tietoja kerätään ja kuinka kauan niitä säilytetään

Asioidessa potilaana KSSHP:n toimipisteissä keräämme ainoastaan välttämättömät ja tarvittavat tiedot. Kerättäviä tietoja ovat yksilöinti- ja yhteystiedot:

  • nimi ja henkilötunnus, kotikunta, osoite, puhelinnumero, potilaan nimeämä yhteyshenkilö, tarvittaessa alaikäisen huoltajan tai potilaan laillisen edustajan yhteystiedot, äidinkieli/asiointikieli.

Hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömät tiedot, kuten

  • laboratorio-, kuvantamis- ja muita tutkimustuloksia, kuntoutussuunnitelmia, ajanvaraus- ja potilaspäiväkirjoja, sekä suostumukseen perustuen muilta hoito-, tutkimus- tai kuntoutuslaitoksilta tai ammattihenkilöiltä saatuja hoidon kannalta tarpeellisia tietoja.

Lisäksi kerätään tietoja, joita tarvitsemme potilasmaksuasioiden käsittelyssä (mm. maksukatto), sekä lisäksi tilastoinnin ja tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja.

Potilastietoja säilytetään lain velvoittaman ajan. Potilastietojen säilytysajat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista. KSSHP:ssä säilytysajat ovat ohjeistettu ja määritelty sairaanhoitopiirin toimintaohjeissa.