Tieteellisessä tutkimuksessa tutkittavana

Keski-Suomen keskussairaalassa tehdään kansallista ja kansainvälistä tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksissa käsitellään henkilötietoja, joiden käsittelyyn sovelletaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen lainsäädännön perusteita.

Henkilötietojen käsittelylle tulee olla oikeusperuste, joko tutkittavan suostumus tai muu asetuksen mukainen peruste. Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, annetaan tutkittavalle ennen suostumuksen antamista riittävä selvitys tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta sekä tutkimuksen mahdollisista hyödyistä, riskeistä ja haitoista.

Tutkimukseen osallistuvalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus, eikä tästä saa aiheutua kielteisiä seuraamuksia tutkittavalle. Tutkimuksen keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa, jos suostumuksessa on ollut tästä maininta.

Lisätietoa suostumukseen liittyvistä asioista saat Tietosuojavaltuutetun sivulta