Mitä tietoja kerätään ja kuinka kauan niitä säilytetään

Rekrytointiprosessin yhteydessä ja palvelusuhteen aikana kerätään ainoastaan välttämättömät ja tarvittavat tiedot.   

Rekrytoinnin yhteydessä hakijasta kerätään seuraavia tietoja:

  • nimi, syntymäaika, osoite, asuinkunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, äidinkieli, kielitaito, tutkinnot, lisä- ja täydennyskoulutus, työkokemus sekä muut tiedot, jotka hakija itse meille työhakemuksen yhteydessä itsestään antaa.

Tullessasi työntekijäksi sairaanhoitopiiriin kerätään seuraavia tietoja:

  • nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sukupuoli, äidinkieli, kielitaito, pankkitilinumero, verotustieto (verokortti) koulutus- ja tutkintotiedot sekä tiedot muilla työnantajilla tehdyistä aiemmista palvelussuhteista, joilla on vaikutus työkokemuslisän maksamiseen.  

Palvelussuhteen aikana talletetaan työntekijästä palvelusuhteeseen liittyviä tietoja kuten

  • palvelussuhteen kesto, tehtävänimike, palkkaustiedot, työaikamuoto, työntekopaikka ja työvuorotiedot. Lisäksi kerätään palvelusuhteen aikana palvelussuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja kuten poissaolotiedot työstä (sairauslomat, perhevapaat, vuosilomat, virkavapaat), täydennyskoulutustietoja, osaamis- ja lupatietoja sekä työhyvinvoinnin prosesseihin liittyviä tietoja.

Työntekijöiden henkilötietoja säilytetään lain velvoittama aika. Sairaanhoitopiirissä säilytysajat ovat tarkkaan ohjeistettu ja määritelty sairaanhoitopiirin arkistonmuodostussuunitelmassa.