Toisiolain mukainen neuvontapalvelu

Toisiolain mukaiset neuvontapalvelut

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö (toisiokäyttö) tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin siinä ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu.

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) eli toisiolaki mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilötietojen käsittelyn toisiolain mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Toisiolaissa säädetyt toissijaiset käyttötarkoitukset ovat:

o tieteellinen tutkimus
o tilastointi
o kehittämis- ja innovaatiotoiminta
o viranomaisohjaus ja -valvonta
o viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävä
o opetus
o tietojohtaminen

Toisiolain mukainen neuvontapalvelu

KSSHP:n neuvontapalvelut antavat tietoa ja tukevat terveystietojen toissijaista käyttöä omien rekistereidensä osalta. Voit kysyä meiltä käytettävissä olevista rekistereistä, niiden tietosisällöistä ja tietojen soveltuvuudesta toisiolain mukaisiin käyttötarkoituksiin. KSSHP:n neuvontapalvelun tavoittaa osoitteesta aineistopalvelut@ksshp.fi

Jos tietotarpeesi edellyttää tietojen yhdistämistä useasta eri rekisteristä, ota yhteyttä Findataan.

Toisiolain mukaisten pyyntöjen toteuttaminen on tietyissä tapauksissa maksullista.