ICT-ratkaisut

Uuden sairaalan tieto- ja viestintätekniikka

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on tarkoitus ottaa käyttöön alueellisia prosesseja tukevat modernit tietojärjestelmät. Uusissa tietojärjestelmissä huomioidaan sekä asiakkaan, että ammattilaisten tarpeet. Uusi sairaala -kehityshankkeen yhtenä osa-alueena on tietojärjestelmien kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden terveydenhuollon vaatimuksia.  Uudistuvia organisaatio- ja toimintamalleja, logistiikkaa ja materiaalihallintoa tukemaan rakennetaan tietojärjestelmät ja ratkaisut, jotka mahdollistavat mm. henkilöstön työajan kohdentamisen nykyistä enemmän potilas- ja hoitotyöhön. Myös kansalaisten aito osallistuminen hoitonsa seuraamiseen ja järjestelyihin tehdään mahdolliseksi sähköisen asioinnin keinoin.

Älykäs sairaala

Uudesta sairaalasta rakennetaan tulevaisuuden älykäs sairaala. Merkittävänä osiona hankkeessa on kokonaan uuden ICT-infrastruktuurin rakentaminen. Älykkään sairaalan ICT:llä tarkoitetaan kehittyneen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä älykkään sairaalan toimintaympäristössä. Tulevaisuuden ICT-ratkaisu on elimellinen osa sairaalakiinteistöä. ICT:n tehtävänä on tehostaa ja avustaa tiloissa tapahtuvaa toimintaa ja sen avulla voidaan mm. automatisoida rutiinitehtäviä, eliminoida virheitä, optimoida prosesseja ja hoidon kohdentamista sekä tehostaa logistiikkaa.

Tarkoituksena on hyödyntää viimeisintä teknologiaa. Keskeisinä suunnittelu- ja toimintaperiaatteina ovat langattomuus ja kattava potilaiden, henkilöstön ja laitteiden paikantaminen. Infrastruktuurin määrittelyä ja suunnittelua jatketaan siten, että varsinainen hankintaprosessi ajoittuu pääasiassa uuden sairaalan rakentamisen loppupuolelle.