Keski-Suomen kansallispuistot inspiroivat Sairaala Novan sisustusta

Keski-Suomen kansallispuistot on valittu Sairaala Novan sisustuksen inspiraation lähteeksi. Tavoitteena on tuoda Keski-Suomen kansallispuistojen luonto lähelle sairaalan asiakkaita ja henkilökuntaa.

Luonto vaikuttaa myönteisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Aktiivisen luonnossa liikkumisen lisäksi luonto vaikuttaa terveyteen myös luonnon näkemisen ja havainnoinnin kautta. Tutkimusten mukaan mm. sairaalassa nähty luontomaisema edistää leikkauksesta parantumista. Kansallispuistojen näkyminen sairaalassa vahvistaa potilaiden ja heidän omaistensa luontosuhteen muodostumista. Ideaalitapauksessa paranemisprosessiin saataisiin liitettyä ”palvelupolku” lähiluontoon ja kansallispuistoihin.

Sairaala Novan sisätilojen suunnittelun inspiraation lähteeksi on valittu kullekin Keski-Suomen viidelle kansallispuistolle ominaisia teemoja:

 • Salamajärven kansallispuistosta neva
 • Leivonmäen kansallispuistosta harju
 • Etelä-Konneveden kansallispuistosta luoto
 • Pyhä-Häkin kansallispuistosta salo
 • Isojärven kansallispuistoista kaski

Lisäksi suunnittelussa Jyväskylän kaupunkiluontoa edustaa Tourujoen laakson lehto.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Metsähallituksen Luontopalvelut ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jossa on sovittu Keski-Suomen kansallispuistojen hyödyntämisestä vuonna 2020 valmistuvan Sairaala Novan sisustussuunnittelussa. Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoavat suunnitteluun asiantuntija-apua ja heidän visionaan on tuoda kansallispuistojen luonto ja luontoelementit näkyviin uudessa sairaalassa niin, että ne ovat todenmukaisia ja aitoja.

Kansallispuistoteemaa hyödynnetään vahvasti niissä sairaalan osissa, joissa potilaat ja asiakkaat liikkuvat:

 • Sairaala Novan aula
 • valopihat
 • odotustilat
 • vuodeosastot
 • kappeli
 • vainajan huone ja
 • omaisten tilat

Esimerkiksi Sairaala Novan aulan inspiraation lähteenä toimii virtaava vesi. Vuodeosastojen inspiraation lähde on metsä.

Uuden sairaalan sisustusta suunniteltaessa kansallispuistoteemat huomioidaan muotojen ja värien valinnassa. Teemaa tuodaan esille mm.

Uuden sairaalan sisustussuunnittelusta vastaavat Arkkitehtitoimisto JKMM:n sisustusarkkitehdit ja sairaala Novan taideohjelmasta sekä uuteen sairaalaan hankittavasta integroidusta taiteesta taidekoordinaattori Teija Isohauta.