Liikennejärjestelyt

Potilaiden hoito ja muu toiminta jatkuvat sairaalassa normaalisti uuden sairaalan käyttöönottoon asti. Poikkeusjärjestelyjä kuitenkin joudutaan tekemään, jotta sujuva toiminta ja turvallinen liikkuminen alueella voidaan taata.

Tiedotamme poikkeusjärjestelyistä sairaanhoitopiirin internet-sivuilla, sosiaalisessa mediassa, alueen opasteissa sekä tarvittaessa tiedottein.

Ajojärjestelyt Sairaala Novaan muuton aikana 18.-19.1.2021

Muuttopäivien poikkeavat liikennejärjestelyt


Keski-Suomen keskussairaalan toiminnot siirtyvät Sairaala Novaan 18.-19.1.2021. Onnistuneen muuton vuoksi Kukkumäellä liikkumista sekä autoilla että kävellen tai pyöräillen rajoitetaan muuttopäivien aikana.

Toimintojen siirron aikana keskussairaalan ja Sairaala Novan läheisyydessä on lupa liikkua vain hoitoa saavat/tarvitsevat potilaat, henkilökunta ja alueelle muuton takia liikkumisluvan saaneet henkilöt. Toimintojen siirtymisen aikana sairaalan alueella on liikenteen ohjaus ja liikenteen sujumista seurataan tarkasti.

Ulkopuolisten tulo sairaalan alueelle on muuton sujumisen vuoksi 18.–19.1.2021 kielletty. Alueelle luvattomasti pyrkivät henkilöt ohjataan pois alueelta.

Hoitajantie on suljettu sekä auto- että kevyenliikenteenliikenteeltä 18.-19.1.2021. Hoitajantiellä voivat liikkua tuolloin muuttoon osallistuvat autot ja henkilöt, ambulanssit, muu mahdollinen pelastuskalusto, taksit ja luvan saaneet.

HUOM! Jyväskylän seudun paikallisliikenteen Linkit eivät kulje 18.-19.1.2021 Hoitajantietä pitkin, vaan ne palvelevat asiakkaita vanhan sairaalan edessä olevilta pysäkeiltä normaalisti.

 Nova 1 ja Nova 2 sisäänkäyntien edustat on varattu vain ambulanssien ja invataksien käyttöön. Kuvaan on merkitty suljettu katuosuus punaisella. Vihreällä merkityille pihateille tarvitsee ajoluvan.