Rakentamisen periaatteet

Sairaalan rakentamisen periaatteena on terveellinen, turvallinen ja hyvä rakennus niin potilaille kuin henkilökunnallekin.

Suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan Terve talo -kriteereitä noudattaen. Näiden toteutumista seurataan koko rakentamisen ajan. Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella käytännön toteutuksella varmistetaan, että uusi sairaala olisi mahdollisimman turvallinen ja puhdas ympäristö kaikille sairaalan käyttäjille.