Taide Sairaala Novassa

Taide parantaa ja kuntouttaa, vahvistaa mieltä, lisää elämänlaatua ja luo hyvinvointia. Tutkimuksia taiteen hyvää tekevistä vaikutuksista terveydelle, mielelle ja sosiaalisille taidoille on tehty runsaasti viimeisen 30 vuoden aikana niin terveystieteiden, sosiaalitieteiden, gerontologian kuin lääketieteenkin alueella. Keski-Suomen keskussairaala on tämän ymmärtänyt ja kerännyt määrätietoisesti taidetta vuodesta 1984 lähtien. Yli 1000 teosta käsittävä mittava kokoelma puhdistetaan ja soveltuvin osin se sijoitetaan uuteen sairaalaan.

Kokoelman lisäksi Sairaala Novaan hankitaan rakennusvaiheessa uutta taidetta, osa integroituna rakennukseen.  Sairaalan tulevien vuosien taidehankinnat tullaan pääosin sijoittamaan esittävään ja osallistavaan taiteeseen.

Lisätietoja:

taidekoordinaattori Teija Isohauta
teija.isohauta(at)periferiadesign.fi

Uusi sairaala -projekti, Keski-Suomen Sairaala Nova


Keski-Suomen sairaanhoitopiirin taidekokoelman teoksia