Keski-Suomen Sairaala Novaan muuton aikana Kukkumäen alueella kulkeminen on tarkoin ohjeistettu sekä autoilijoille että muutoin alueella liikkuville

Julkaistu 8.1.2021 klo 13.10

Keski-Suomen keskussairaalan toiminnot siirtyvät Sairaala Novaan 18.- 19.1.2021. Onnistuneen muuton vuoksi Kukkumäellä liikkumista sekä autoilla että kävellen tai pyöräillen rajoitetaan muuttopäivien aikana.

Toimintojen siirron aikana keskussairaalan ja Sairaala Novan läheisyydessä on lupa liikkua vain hoitoa saavat/tarvitsevat potilaat, henkilökunta ja alueelle muuton takia liikkumisluvan saaneet henkilöt. Toimintojen siirtymisen aikana sairaalan alueella on liikenteen ohjaus ja liikenteen sujumista seurataan tarkasti.

Ulkopuolisten tulo sairaalan alueelle on muuton sujumisen vuoksi 18. – 19.1.2021 kielletty. Alueelle luvattomasti pyrkivät henkilöt ohjataan pois alueelta.

Hoitajantie on suljettu sekä auto- että kevyenliikenteenliikenteeltä 18.-19.1.2021 – Bussit eivät kulje noina päivinä Hoitajantietä pitkin

Hoitajantie on suljettu 18. – 19.1.2021 sekä auto- että kevyenliikenteenliikenteeltä. Hoitajantiellä voivat liikkua tuolloin muuttoon osallistuvat autot ja henkilöt, ambulanssit, muu mahdollinen pelastuskalusto, taksit ja luvan saaneet.

HUOM! Jyväskylän seudun paikallisliikenteen Linkit eivät kulje 18.-19.1.2021 Hoitajantietä pitkin, vaan ne palvelevat asiakkaita vanhan sairaalan edessä olevilta pysäkeiltä normaalisti.

Päivystykseen ja Synnyttämään tulevat henkilöt

Päivystyksen ja synnytyksen osalta toiminta jatkuu Keski-Suomen keskussairaalassa normaalista aamupäivään 19.1.2021 saakka, jonka jälkeen nämä toiminnot siirretään Sairaala Novaan.

  • Synnyttämään tulevat henkilöt tulevat Keski-Suomen Sairaala Novan tiloihin synnyttämään 19.1.2021 kello 7.30 alkaen. (Synnyttämään tulevat Sairaala Novaan sisään ovesta Nova 2.)
  • Kiireellistä päivystystä tarvitsevat potilaat otetaan vastaan Sairaala Novan tiloissa 19.1.2021 kello 8.00 alkaen. (Nova 1 oven vieressä on oma ovi kiireellistä päivystystä tarvitseville potilaille.)
  • Suunniteltua hoitoa saavat potilaat näkevät kutsukirjeistä, onko heille varattu aika Sairaala Novaan vai Keski-Suomen keskussairaalan tiloihin.

Jyväskylän kaupungin palvelut muuttavat myöhemmin

  • Sairaala Novaan tulee myös useita Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon palveluita, esimerkiksi Novan terveysasema, joka korvaa Kuokkalan ja Keskustan terveysasemat. Kaupungin palveluiden muutot Sairaala Novaan tapahtuvat keskussairaalan muuton jälkeen, suurimmaksi osaksi vasta sitä seuraavina viikkoina.  Jyväskylän kaupunki tiedottaa tarkemmin asiasta myöhemmin.