Toiminnan ja tilojen suunnittelu

Potilaslähtöiset hoitoprosessit kohdentuvat kolmeen päälinjaan: kiireellinen hoito, suunniteltu hoito ja kuntoutus. Uuden sairaalan tilat edistävät ja ylläpitävät potilaan toimintakykyä ja kuntoutusta kiireellisen ja suunnitellun hoidon kokonaisuuksissa. Lisäksi perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palvelut yhdistyvät sujuvaksi palvelukokonaisuudeksi, joka muodostaa yhtenäisen potilaslähtöisen palvelukokonaisuuden lähipalveluiden kanssa.