Kuntoutus

Kuntoutus uudessa sairaalassa ei ole tila vaan potilasta hoitavien ammattilaisten toimintaa joka on liitetty potilaan hoidon jokaiseen vaiheeseen tukemaan paranemista ja potilaan toimintakykyä. Jokaisen potilaan kuntoutus on toteutettava kokonaisuutena ja huomioitava sekä psyykkinen, sosiaalinen että somaattinen kuntoutuminen.

Tarkoitus on järjestää kuntoutukseen sisältyvät toiminnot uudella tavalla yhdeksi kokonaisuudeksi koko maakunnassa perinteisen sektorikohtaisen ja erikoisalaryhmittelyn sijasta. Kuntoutuksen kokonaisuus muodostuu kuntoutumisen osaamiskeskuksesta, alueellisesta kuntoutumisyksiköstä ja lähipalveluista. Kuntoutusprosessi edellyttää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistoimintaa koko maakunnassa.