Suunniteltu hoito

Poliklinikkatoiminta on ensisijaisesti suunniteltua toimintaa, joka järjestetään uudella tavalla potilaan hoidon tarpeen mukaisesti 12 osaamiskeskuksessa, jotka yhdistävät nykyiset erikoisalat, ja joihin integroituu kaksi Jyte-alueen terveysasemaa (Kuokkala ja keskusta).

Päiväsairaalatoiminta on ajanvaraukseen pohjautuva ja tarjotaan sekä lasten- että aikuisten (somaattinen ja psykiatrinen) päiväsairaaloissa.

Vuodeosastotoiminta koostuu toiminnallisista kokonaisuuksista (operatiivinen, konservatiivinen, lapset, vaativa osastokuntoutus ja psykiatria) keskitetyistä, 24/7 toimivista sairaansijoista.