Tukipalveluiden tehtävänä on tukea potilaan hoitoa

Tuotannolliset ja hallinnolliset tukipalvelut on lisäarvoa tuottavaa palvelua, joka varmistaa potilaiden ujuvan hoidon ja tukee johtamista.

Nykyisellään tukipalveluja on hajautettu eripuolelle organisaatiota. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa palveluja keskittämällä, päällekäisyyksiä poistamalla, prosesseja yhtenäistämällä ja yksinkertaistamalla tukipalvelut osaltaan varmistavat 10 % kustannussäästöjen toteutumisen. Tukitoimintojen tietojärjestelmäratkaisut, virtaviivaistaminen, parhaiden käytäntöjen jakaminen ja käyttöönottaminen koko organisaatiossa auttaa meitä saavuttamaan tukipalveluille asetetut tavoitteet: Tukipalvelut tuotetaan ketterästi, sujuvasti ja aidon palveluperiaatteen mukaisesti.