Ympäristövastuu


Circwaste – Kohti kiertotaloutta

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on mukana Circwaste – Kohti kiertotaloutta EU LIFE IP -hankkeessa. Hankkeessa on mukana yhteensä 20 eri toimijaa eri puolella Suomea ja Keski-Suomi on mukana yhtenä alueena.

KSSHP:lla on kaksi osahanketta, jotka toteutetaan vuosien 2017-2021 aikana.  Tavoitteena on mm. selvittää, kehittää ja testata sairaalan jätteiden kierrättämiseen ja määrän vähentämiseen liittyviä jätehuollon ratkaisuja nykyisessä ja uudessa sairaalassa.

Circlewaste