Ympäristövastuu

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ympäristöasioista huolehtiminen tukee sairaanhoitopiirin arvoja ja on osa vastuutamme potilaista, työyhteisöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta. KSSHP:n ensimmäinen ympäristöstrategia ja -ohjelma on laadittu vuosille 2018-2020.

Ympäristöstrategiansa mukaisesti sairaanhoitopiirissä pyritään:

  • Tunnistamaan toiminnassa syntyvät ympäristövaikutukset ja vähentämään niitä mahdollisuuksien mukaan
  • noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja toimimaan sosiaalisesti vastuullisesti
  • hillitsemään ilmastonmuutoksen etenemistä
  • vähentämään syntyvien jätteiden määrää ja edistämään jätevirtojen uudelleenkäyttöä kiertotaloudessa
  • hankinnoissa pyritään edistämään ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia ja käytöstä poistamisen jälkeen mahdollisimman pitkälle kierrätettäviä tuotteita
  • lisäämään ympäristöviestintää ja -tietoisuutta koko organisaatiossa.