Viestintä

Viestintä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä mediasuhteista. Viestintä vastaa KSSHP -sidosryhmä- ja henkilöstölehden sisällöstä ja lehden kehittämisestä. Viestinnän vastuulla on myös ylläpitää ja kehittää sairaanhoitopiirin verkkosivuja (www.ksshp.fi), sairaanhoitopiirin hallinnassa olevia intra- ja extranettejä (Santra, Intermetso, Sonette) ja KSSHP:n some-kanavia.

Sairaanhoitopiirin viestinnästä ja sen kehittämisestä vastaa sairaanhoitopiirin viestintäpäällikkö yhteistyössä sairaalan ylimmän johdon kanssa. Sairaanhoitopiirin viestinnän periaatteena on olla avointa ja luotettavaa sekä henkilöstölle että julkisuuteen.

KSSHP somessa

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta

Saavutettavuus

Pyrimme kehittämään kaikkien vanhojen verkkosisältöjemme saavutettavuutta ja huomioimaan saavutettavuuden alusta alkaen kaikessa uudessa viestinnässämme. Jos huomaat ongelmia saavutettavuudessa viestintään liittyen, jätäthän asiasta palautetta täällä.

Sivuston www.ksshp.fi saavutettavuusseloste (pdf) (68 Kt)