Keuhkosairaudet

Keuhkosairauksien päiväsairaalassa tutkitaan ja hoidetaan hengitysteiden ja keuhkokudoksen sairauksia. Potilaiden tutkimus ja hoito kestää muutamista tunneista koko päivään. Suurin osa potilaista käy lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla. Hoitoon osallistuu tarvittaessa fysioterapeutti ja sosiaalihoitaja. Tavoitteenamme on kokonaisvaltaisesti tukea potilasta sairautensa kanssa. Keuhkosairauksien päiväsairaala tekee tiivistä yhteistyötä keuhkosairauksien poliklinikan kanssa.

Yleisimpiä keuhkosairauksien päiväsairaalassa hoidettavia sairauksia ja potilasryhmiä:

  • Keuhkoahtaumatauti (happihoitoarviot, happihoidon aloitukset ja seuranta)
  • Uniapnea ( tietyille potilasryhmille yöseurantatutkimuksia
  • CPAP- ja VPAP- laitehoidon aloituksia ja hoitojen seuranta )
  • Neurologiset sairaudet jotka voivat aiheuttaa hengitysvajetta (ALS,lihastaudit yms)
  • Hengityshalvauspotilaita
  • Astma, allergiset- ja työperäiset keuhkosairaudet (esim. asbestoosi)
  • Keuhkojen ohutneulanäytteeseen tulevat potilaat