Kirurgiset potilaat


Verisuonikirurgiset potilaat tulevat tarvittaessa päiväsairaalaan nesteytykseen ennen alaraajojen verisuonten varjoainekuvausta ja/tai pallolaajennusta. Toimenpiteen jälkeinen seuranta tapahtuu päiväsairaalassa tai operatiivisella osastolla 15 riippuen potilaan voinnista.

Valmistelemme myös operatiivisen osasto 22:n potilaat esimerkiksi maksan tai haiman koepalan ottoa varten sekä seuraamme heidän vointiaan toimenpiteen jälkeen.

Kirurgisten potilaiden kokonaishoidon varsinainen suunnittelu tapahtuu kyseessä olevan erikoisalan poliklinikalla tai osastolla.