KS välinehuolto

Välinehuoltaja työssään

Sairaala Novan välinehuolto on oman alansa asiantuntija alueen suurimpana ja toiminnaltaan monipuolisimpana välinehuoltopalvelujen tuottajana Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Välinehuolto on laatujärjestelmän mukaista, asiakaslähtöistä ja keskitetysti toteutettua huoltopalvelutoimintaa, jolla estetään välineiden välityksellä tapahtuva infektioiden synty ja leviäminen. Välinehuoltotoiminta on merkittävä osa potilaan tutkimus- ja hoitoprosesseja. Välinehuoltotoiminta ylittää organisaatioiden rajat ja työtä tehdään aina potilaan parhaaksi.

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt välinehuollolle sertifikaatin, joka todentaa välinehuollon laatujärjestelmän täyttävän ISO 9001:2015 standardin vaatimukset. Välinehuollossa sertifiointiin sisältyvä toiminta on sairaanhoidollisen välineistön puhdistus-, desinfiointi-, pakkaus-, sterilointi-, varastointi- ja jakelupalvelu asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Välinehuolto ohjaa välinehuoltajaopiskelijoiden työelämässä oppimista sekä vastaanottaa ja arvioi välinehuoltajien näyttöjä. Välinehuollolle kuuluu myös asiantuntijatehtäviä välinehuoltoon liittyvän toiminnan kehittämisessä sekä asiakkaiden neuvonnassa ja ohjauksessa. 

Palveluaika
24/7
Vastuuhenkilöt
Päivi Töytäri huoltopalvelujohtaja, Suvi Aunala päivittäistyönjohto, Riikka Savolainen päivittäistyönjohto