Potilaskertomusarkisto

Potilaskertomusarkiston tehtävänä on huolehtia potilasasiakirjojen asianmukaisesta säilyttämisestä, hävittämisestä, käytettävyydestä, saatavuudesta ja lainauspalvelusta, sekä tietopalveluun liittyvistä tiedon luovutuksista. Potilaskertomusarkistossa säilytetään potilasasiakirjat kaikista sairaanhoitopiirissä hoidossa käyneistä potilaista. Potilasasiakirjatiedot ovat salassa pidettäviä tietoja, joita ei luovuteta sivullisille. Tämän vuoksi potilaskertomusarkistoon pääsy on vain arkiston henkilökunnalla ja pääsyluvan haltijoilla.
Palveluaika
Palveluaika arkisin klo 7.45 - 15.00. Potilaat toimittavat potilasasiakirjapyynnöt arkistoon kirjepostina.
Vastuuhenkilöt
Arkistotoimenjohtaja Riitta Huusko