Sairaala-apteekki

Sairaala-apteekki

Sairaala-apteekin keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja tarjota Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa laadukkaita lääkehuollon palveluja taloudellisesti, järkevästi ja potilasturvallisuutta edistäen. Toimintaa ja tiloja valvoo Fimea.

Sairaala-apteekin asiakkaina on julkisen sektorin sairaaloita ja terveyskeskuksia, vanhainkoteja sekä hoitolaitoksia. Lainsäädännön vuoksi apteekki ei voi palvella yksityisasiakkaita.

Sairaala-apteekki huolehtii lääkkeiden hankinnasta, jakelusta, valmistuksesta ja analysoinnista. Lisäksi apteekissa seurataan lääkekulutusta ja -kustannuksia. Työntekijöitä sairaala-apteekissa on lähes 40.

Keski-Suomen keskussairaalan sairaala-apteekin vastuualueita ovat:

  • lääketoimitus
  • lääkevalmistus
  • solunsalpaajien käyttökuntoon saattaminen
  • kliiniset lääketutkimukset
  • osastofarmasia