Fysioterapia

Mitä fysioterapia on

Fysioterapiassa arvioidaan potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Potilasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämisestä.

Fysioterapeutit antavat palveluja kaikille erikoisaloille sopimuksen mukaan ja työskentelevät tiiviisti moniammatillisissa työryhmissä.

Fysioterapia eri erikoisaloilla:

Ortopedinen ja traumatologinen fysioterapia

Pehmytkirurgisen potilaan fysioterapia

Fysioterapia teho-osastolla ja päivystys- ja infektio-osastolla

Lasten ja nuorten fysioterapia

Neurologinen fysioterapia

Sydänyksikön sekä sisätautien ja keuhkosairauksien fysioterapia

Syöpätautien fysioterapia

Reumasairauksien fysioterapia

Psykiatrian fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia fysiatrian poliklinikalla

Linkit ja liitteet