Fysioterapia teho-osastolla ja päivystys- ja infektio-osastolla

Tehostetun hoidon yksikössä hoidetaan kaikkien erikoisalojen aikuis- ja lapsipotilaita. Osastolle saapuu potilaita ensiapupoliklinikalta, vuodeosastoilta, leikkaussalista, heräämöstä ja muista sairaaloista.

Päivystys- ja infektio-osastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen potilaita. Teho-osastolla sekä päivystys- ja infektio-osastolla fysioterapiassa korostuu mm. toimintakyvyn ja apuvälinetarpeiden arviointi, kuntoutuksen suunnittelu ja sen käynnistäminen.