Neurologinen fysioterapia

Fysioterapeutit työskentelevät neurologian ja kuntoutuksen osastoilla sekä monialaisen kuntoutuksen poliklinikoilla (kuntoutustutkimus-, selkäydinvamma-, somatisaatio-, neurologian ja geriatrian poliklinikat).

Sekä neurologian että kuntoutuksen osastoilla suurin potilasryhmä on aivoverenkiertohäiriöpotilaat (aivoinfarktit, -verenvuodot). Muita osastolla hoidettavia potilasryhmiä ovat esim. ALS-, Parkinson- tai MS-taudin, keskushermoston tulehduksellisen sairauden, huimauksen tai muun neurologisen oirekuvan vuoksi hoidossa olevat potilaat.

Kuntoutusosastolla painopiste on nopeasti aloitettu kuntoutus äkillisen sairauden jälkeen mahdollisimman hyvän toimintakyvyn palauttamiseksi. Kuntoutusosastolla hoidetaan neurologisten potilaiden lisäksi potilaita, joilla on erilaisten leikkausten jälkeisiä kipu- ja liikuntaelinoireita.

Poliklinikalla korostuu toimintakyvyn muutosten sekä fysioterapiatarpeen arviointi neurologisten sairauksien eri vaiheissa. Lisäksi toimintaan kuuluu kuntoutussuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen.