Psykiatrian kuntoutus

Psykiatrian kuntoutus on tehostettua avohoitoa. Kuntoutus on määräaikaista ja perustuu potilaan yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Psykiatrian kuntoutuksessa työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu hoitajia, ohjaajia, lääkäreitä, psykologi, toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja sekä sosiaalityöntekijä. Psykiatrian kuntoutuksessa hyödynnetään kokemusasiantuntijoiden asiantuntijuutta sekä tehdään tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa. Psykiatrian kuntoutusta tehdään kahdessa työryhmässä: liikkuva kuntoutus ja hoito- ja tutkimuskeskus.

Liikkuva kuntoutus tarjoaa tehostettua kuntoutuksellista hoitoa, tukea ja valmennusta arjessa selviytymiseen potilaan omassa elinympäristössä.

Hoito- ja tutkimuskeskuksessa tehdään kuntoutustutkimusjaksoja, joiden aikana kartoitetaan laaja-alaisesti potilaan toimintakykyä ja voimavaroja.

Kuntoutuksessa järjestetään psykoedukatiivisia, toiminnallisia ja terapeuttisia ryhmiä. Ryhmät on tarkoitettu potilaille, joilla on hoitokontakti psykiatrian avohoidossa. Injektioryhmä on tarkoitettu potilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja varmistusta lääkehoidon toteutumiseen.

Yksilö- tai ryhmäkäynnein toteutettavat seurantakäynnit on tarkoitettu psykiatrian poliklinikan ja kuntoutuksen potilaille silloin, kun potilaalla on tarve harvajaksoiseen kontaktiin. 

Vastuuhenkilöt
osastonhoitaja Kirsi Kinnunen puh. 014 269 2261, kuntoutuskoordinaattori Jutta Pääkkönen puh. 014 269 3860

Linkit ja liitteet