Psykiatrian palveluasuminen

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrisen palveluasumisen järjestämisvastuualueella (Laukaa, Konnevesi, Joutsa, Toivakka ja Petäjävesi) tarjotaan tavoitteellisia, määräaikaisia kuntouttavia jaksoja.

Psykiatrinen palveluasuminen on kiinteä osa psykiatrista avohoitoa ja tulee kysymykseen, kun muut avohoidon tuet eivät ole olleet riittäviä. Tällöin on mahdollista yhdessä asiakkaan ja hoitavan tahon kanssa määritellä psykiatrisen palveluasumisen tarve ja tavoitteet.

Palveluasumisessa korostuvat asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus, arvokkuus ja yksityisyys. Voimavarakeskeisen ja kuntouttavan työotteen tavoitteina ovat asiakkaan toimintakyvyn edistäminen, osallisuuden ja omatoimisuuden vahvistaminen. Jokaiselle tehdään yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma mikä mahdollistaa asiakkaan kokonaisvaltaisen ja tavoitteellisen kuntoutumisen ja monipuolisten kuntoutumista edistävien toimintatapojen käytön.

Psykiatriseen palveluasumiseen tullaan hoitavan tahon lähetteellä.

Vastuuhenkilöt
Palvelupäällikkö Hannu Nikulainen

Linkit ja liitteet