Sosiaalityö, Keskussairaala

sosiaalityö, sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijät

Terveyssosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa.

Sairastuminen ja vammautuminen voi vaikuttaa monella tavalla arkeen, ihmissuhteisiin, kotona selviytymiseen, työ- ja toimintakykyyn, toimeentuloon ja harrastuksiin.

Keskustelu sosiaalityöntekijän kanssa voi auttaa löytämään keinoja selviytymiseen ja jaksamiseen.

Sosiaalityöntekijä

  • antaa keskusteluapua ja tukea uuden elämäntilanteen aiheuttamissa muutoksissa tai kriisitilanteissa
  • kertoo erilaisista toiminta- ja työkykyä tukevista etuuksista, palveluista ja kuntoutusmahdollisuuksista
  • antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa mm. sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelujen hakemisessa ja   tukitoimien järjestämisessä
  • neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa
  • tekee tarvittaessa yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten, järjestöjen ja muiden tukea, palveluita   ja etuuksia antavien tahojen kanssa

Yhteyden sosiaalityöntekijään saa puhelimitse, henkilökunnan välityksellä tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ksshp.fi. Yhteystiedot löytyvät osastoilta ja poliklinikoilta tai alla olevista linkeistä.
Palveluaika
ma-pe klo 9-14.30