Sydänvalvonta

Sydänvalvonnassa hoidetaan potilaita, joilla on rintakipua, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriö, tai joku muu sydänperäinen vaiva, joka vaatii tehostettua tarkkailua ja hoitoa. Potilaspaikkoja on kuusi. Vuositttain hoidetaan noin 1000 potilasta, joiden keskimääräinen hoitoaika on pari vuorokautta. Suurin osa potilaista tulee päivystyspoliklinikalta, mutta jonkin verran myös muilta osastoilta. Lyhyiden hoitoaikojen ja potilaspaikkojen rajallisuuden takia, potilaita joudutaan siirtämään vuodeosastolle kaikkina vuorokauden aikoina. Lääkäri arvioi siirtojärjestyksen. Potilaat siirretään pääasiassa sydänosastolle jatkohoitoon.
Vierailut
Sairaalan yleinen vierailuaika on päivittäin klo 12-20.
Vastuuhenkilöt
Erikoislääkäri Pertti Koivunen, Osastonhoitaja Tommi Vilen

Linkit ja liitteet