Sydänyksikön sekä sisätautien ja keuhkosairauksien fysioterapia

Sydänyksikön fysioterapia

Fysioterapeutti on osa sydänyksikön moniammatillista tiimiä. Fysioterapeutti osallistuu pääasiassa sepelvaltimotautipotilaiden ja sydänleikkauksesta toipuvien potilaiden kuntoutumisen käynnistämiseen ja sen tukemiseen akuuttivaiheessa ohjaamalla turvallista liikkumista sekä laatimalla liikuntasuunnitelman toipilasvaiheeseen. Poliklinikalla seurataan liikuntasuunnitelman toteutumista ja laaditaan jatkosuunnitelmia. Tavoitteena on antaa potilaalle tietoa, keinoja ja rohkeutta tehokkaaseen itsehoitoon.

Fysioterapia painottuu ohjaukseen ja neuvontaan, joka perustuu potilaiden toimintakyvyn/suorituskyvyn arviointiin mm. kuuden minuutin kävelytestin perusteella. Sydänpotilaiden ensitietokursseilla fysioterapeutti antaa ohjeita toipilasajan jälkeiseen liikuntaan ja esittelee jatkokuntoutusmahdollisuuksia.

Sisätautien ja keuhkosairauksien fysioterapia

Sisätautien ja keuhkosairauksien osastolla fysioterapeutti osallistuu osastopotilaiden kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimintakyvyn arviointiin. Keskeisiä potilasryhmiä ovat potilaat, joiden toiminta- ja liikuntakyky sekä yleiskunto ovat heikentyneet esimerkiksi keuhko- tai munuaissairauden tai jonkin infektion vuoksi.

Poliklinikalla ohjataan mm. kroonisesti keuhko- ja munuaissairaita potilaita. Fysioterapia on yksilölliseen testaukseen ja arviointiin perustuvaa ohjausta ja neuvontaa. Osalla potilaista on myös mahdollisuus osallistua ohjattuun keuhkopotilaiden liikuntaryhmään. Tavoitteena on antaa potilaalle valmiudet mahdollisimman hyvään itsehoitoon sekä oireiden hallintaan.