Toimintaterapia

Toimintaterapia, kuntoutus,

Toimintaterapia toteutuu Sairaala Novan eri toimipisteissä. Toimintaterapeutit työskentelevät osana moniammatillisia työryhmiä. Erikoissairaanhoidossa työ painottuu arviointeihin, kuntoutussuunnitelmien laadintaan sekä kuntoutuksen järjestämiseen.

Toimintaterapiasuunnitelma, tavoitteenasettelu ja terapian toteutus perustuvat aina toimintaterapeutin tekemään arviointiin. Toimintaterapia-arvioinnissa tarkastellaan yksilön toimintakykyä, taitoja ja mahdollisuuksia suoriutua päivittäisistä toiminnoista sekä ympäristön asettamia vaatimuksia yksilön toiminnalle tai toimintakyvylle. Ympäristöön vaikuttaminen ja apuvälineiden käyttö ovat myös keinoja mahdollistaa toimintaa.

Aikuisten toimintaterapia
kuntoutus ja neurologia
014 269 8359
Kuntoutusosasto F7 / Monialainen kuntoutus D1
Kirurginen toimintaterapia
014 269 1519
Monialainen kuntoutus D1
Reumasairaudet
014 269 2715
Monialainen kuntoutus D1
Lasten toimintaterapia
Lastenneurologia
014 269 1320
Monialainen kuntoutus E1
Lastenpsykiatrian poliklinikka
014 269 2051
H-osa, 1. krs, muuttaa rakennukseen 45

Lastentaudit
014 269 2461
Monialainen kuntoutus D1

Vastuuhenkilöt
Johtava toimintaterapeutti / Palveluvastaava Elina Kanninen, Palveluesimies Mauri Kallinen