Toimintaterapia

Toimintaterapia, kuntoutus,

Toimintaterapia toteutuu Keskussairaalan eri toimipisteissä. Toimintaterapeutit työskentelevät osana moniammatillisia työryhmiä. Erikoissairaanhoidossa työ painottuu arviointeihin, kuntoutussuunnitelmien laadintaan sekä kuntoutuksen järjestämiseen.

Toimintaterapiasuunnitelma, tavoitteenasettelu ja terapian toteutus perustuvat aina toimintaterapeutin tekemään arviointiin. Toimintaterapia-arvioinnissa tarkastellaan yksilön toimintakykyä, taitoja ja mahdollisuuksia suoriutua päivittäisistä toiminnoista sekä ympäristön asettamia vaatimuksia yksilön toiminnalle tai toimintakyvylle. Ympäristöön vaikuttaminen ja apuvälineiden käyttö ovat myös keinoja mahdollistaa toimintaa.

Aikuisten toimintaterapia
kuntoutus ja neurologia
014 269 8359
rakennus F2, 2. krs ja rakennus 4, 3. krs
käsikirurgia
014 269 1519
D2-osa, -2 krs
reumasairaudet
014 269 2715
D1-osa, 3. krs
Lasten toimintaterapia
lastenneurologia
014 269 1320
rakennus 45, 2. krs
lastenpsykiatrian poliklinikka
014 269 2051
H-osa, 1. krs

lastenreumasairaudet
014 269 2461
D1-osa, 3. krs

Vastuuhenkilöt
Kuntoutusylilääkäri Mauri Kallinen, lähiesimies Elina Kanninen