Nivelreuman hoidon tavoitteet

Kansainvälinen Treat to Target, T2T-konsensus

YLEISET PERIAATTEET

A. Nivelreuman hoidon tulee perustua potilaan ja lääkärin yhteiseen päätökseen.

B. Nivelreumapotilaan hoitotavoite on mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Tähän pyritään siten, että hoidetaan oireita, ehkäistään kudosvauriot, ylläpidetään toimintakykyä ja sosiaalista osallistumista.

C.Tulehduksen sammuttaminen on tärkein keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

D.Tavoitteellinen hoito toteutuu siten, että tautiaktiivisuutta mitataan ja lääkehoito räätälöidään sen mukaan.Tämä mahdollistaa nivelreuman hyvät hoitotulokset.

Suositukset

Nivelreuman hoitotavoite on remissio.

  1. Remissio tarkoittaa oireettomuutta ja tulehduksen puuttumista.
  2. Remission tulee olla selkeä hoidon tavoite, mutta vähäinen tautiaktiivisuus on hyväksyttävä vaihtoehto erityisesti pitkälle edenneessä sairaudessa.
  3. Lääkehoidon tehoa tulee arvioida kolmen kuukauden välein, kunnes hoitotavoite on saavutettu.
  4. Taudin aktiivisuutta tulee mitata säännöllisesti, jopa kuukauden välein aktiivisessa sairaudessa. Jos potilas on remissiossa tai sairauden aktiivisuus on vähäistä, arvio tehdään harvemmin (esim. 3-6kk välein).
  5. Hoitopäätösten tekoa ohjaamaan käytetään sellaista nivelreuman aktiivisuusmittaria, johon sisältyy nivelten tutkiminen.
  6. Taudin aktiivisuuden lisäksi kudosvauriot ja toimintakyky on otettava huomioon hoitopäätöksiä tehtäessä.
  7. Asetetun hoitotavoitteen tulee säilyä koko sairauden keston ajan.
  8. Hoitotavoitteeseen ja aktiivisuusmittareiden valintaan vaikuttavat myös liitännäissairaudet, potilaaseen liittyvät tekijät ja lääkitykseen liittyvät riskit.
  9. Potilaalle tulee antaa asianmukaista tietoa hoitotavoitteesta ja sen saavuttamiseksi suunnitelluista menetelmistä.