Neurologian ja kuntoutuksen sairaansijat

Kuntoutuksen sairaansijoilla hoidetaan ja kuntoutetaan potilaita moniammatillisessa tiimissä, jossa työskentelee lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit ja neuropsykologi.

Osaston toiminnassa painopiste on nopeasti aloitettu kuntoutus äkillisen sairauden jälkeen mahdollisimman hyvän toimintakyvyn palauttamiseksi. Tavallisimpia sairausryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat ja monivammat. Lisäksi tutkimus-  ja kuntoutusjaksoilla on potilaita erilaisten leikkausten jälkeen sekä kipu- ja tukielinongelmien vuoksi. Toteutamme myös vaativia (sähköpyörätuoli) ja kuntoutusarviointeja. Usein tehdään yhteistyötä sairaalan muiden erikoisalojen kanssa. Käytettävissä ovat myös sairaalateologin palvelut. Lisäksi yhteistyötä tehdään apuvälinekeskuksen ja kuntoutusohjaajien kanssa.

Hoidonvaraukseen ja osastolle saapumiseen liittyvistä asioista voitte tiedustella numerosta 014 269 2329 (sihteeri).

Neurologian sairaansijoilla hoidetaan ja tutkitaan aivojen ja keskushermostonsairauksia sairastavia potilaita. Tällaisia sairauksia ovat mm. aivoinfarkti, aivoverenvuoto, MS-tauti, Parkinsonin tauti, epilepsia, Alzheimerin tauti, keskushermostotulehdukset, migreeni ja erilaiset kasvaimet aivojen sekä muun keskushermoston alueella.

Potilaiden hoito vaatii tiivistä moniammatillista yhteistyötä mm. radiologian, kliinisen fysiologian, kardiologian, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, puheterapeutin, sosiaalityöntekijän ja neuropsykologin kanssa.