Neurologian osasto

Osastolla hoidetaan ja tutkitaan aivojen ja keskushermostonsairauksia sairastavia potilaita. Tälläisia sairauksia ovat mm. aivoinfarkti, aivoverenvuoto, MS-tauti, Parkinsonin tauti, epilepsia, Alzheimerin tauti, keskushermostotulehdukset, migreeni ja erilaiset kasvaimet aivojen sekä muun keskushermoston alueella.

Potilaiden hoito vaatii tiivistä moniammatillista yhteistyötä mm. radiologian, kliinisen fysiologian, kardiologian, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, puheterapeutin, sosiaalityöntekijän ja neuropsykologin kanssa.

Vastuuhenkilöt
Ylilääkäri Sari Avikainen, osastonylilääkäri Ulla Kaustio ja osastonhoitaja Helena Laine

Linkit ja liitteet