Operatiivinen osasto 21

Ortopedia, käsikirurgia, selkäkirurgia, jalkateräkirurgia

Osastolla hoidetaan ortopedisiä, käsikirurgisia, jalkateräkirurgisia, selkäkirurgisia ja tapaturmaan joutuneita(luunmurtumat) aikuisia potilaita. Suurin osa potilasta tulee kutsuttuna osastolle, päivystyksellisiä potilaita ovat usein tapaturmapotilaat. Osastolla on 35 potilaspaikkaa.

 Katso sijainti Keski-Suomen keskussairaalan sisäkartasta

Vierailut
Sairaalan yleinen vierailuaika on päivittäin klo 12-20.Toivomme, että tiedustelette puhelimitse kello 12 jälkeen potilaan vointia ja terveydentilaa. Potilaat voivat käyttää omaa matkapuhelinta osastolla.