Psykiatrian osasto 1

Osasto 1 on 12-paikkainen intensiivi-osasto, jonka tehtävänä on arvioida täysi-ikäisten keskisuomalaisten päivystyksellistä psykiatrisen hoidon tarvetta. Osastolla toteutetaan lyhyitä tutkimus- ja hoitojaksoja sekä vaativimpien tilanteiden useamman viikonkin kestäviä hoitojaksoja.

Hoidon arvioon tai hoitoon tuloon tarvitaan aina lääkärin lähete. Osastohoitoon päivystyksellisesti lähetetyt potilaat arvioidaan osastolla 1. Hoidon tarpeen arvion jälkeen hoito voi jatkua vastaanotto-osastolla tai sairaalan osastoilla 2 tai 3. Hoidon tarpeen arvioinnissa voidaan myös päätyä hoidon järjestämiseen avohoidossa.

Vierailut
Klo 10-19.30 (max. 2 tuntia kerrallaan)
Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Merja Ettanen

Linkit ja liitteet