Psykiatrian osasto 3

Osasto 3 on 15-paikkainen osasto, jolla hoidetaan psykiatrista osastohoitoa tarvitsevia keskisuomalaisia aikuisia. Potilaat tulevat osastolle pääasiassa vastaanotto-osaston kautta, pieni osa ajanvarauslähetteellä. Pääsääntöisesti kyse on lyhyistä kriisihoidoista, minkä jälkeen potilas ohjataa avohoitoon. Osastolla laaditaan yhdessä potilaan kanssa yksilöllinen hoitosuunnitelma ja sitä toteutetaan potilaan ja lähiverkoston kanssa. Hoitosuunnitelman toteutumista arvioidaan moniammatillisesti hoitoneuvotteluissa ja kierroilla.
Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Anja Antila

Linkit ja liitteet