Leikkaushoidonsuunnittelijat

Leikkaushoidonsuunnittelua tekevät sairaanhoitajat (aikaisemmin toimenpidesuunnittelijat). He huolehtivat leikkauspotilaiden toimenpiteen suunnittelusta sekä seuraavat hoitotakuun toteutumista. Työtä tehdään yhteistyössä eri alojen leikkavien lääkäreiden, anestesiologien, sisätautilääkäreiden sekä potilasta hoitavien muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Leikkaushoidonsuunnittelija neuvoo ja ohjaa leikkausjonossa olevia potilaita leikkausta edeltävänä aikana. Jonotiedusteluihin vastataan yhdessä osastonsihteerien kanssa.

Yhteydenotot


ma - pe klo 9 - 11 ja klo 13 - 14
014 269 5205

Sähköinen yhteydenottolomake

Sähköinen yhteydenottopyyntölomake on käytössä kiireettömien asioiden hoitoon leikkausjonossa oleville potilaille