Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Nuorisopsykiatrian poliklinikka on Tourulassa toimiva ajanvarauspoliklinikka, jonne tarvitaan lähete. Poliklinikka vastaa pääasiassa Jyväskylän ja lähikuntien 13-17-vuotiaiden psykiatrisesta avohoidosta.
Vastuuhenkilöt
Vs. osastonhoitaja Juho Ruhala

Linkit ja liitteet