Nuorisopsykiatrian vastaanottopalvelut

Nuorisopsykiatrialla tutkitaan ja hoidetaan 13–17-vuotiaita nuoria. Nuorisopsykiatrian avohoitoa toteutetaan kahdessa yksikössä, Jyväskylässä ja Äänekoskella ja liikkuvat sekä videovälitteiset palvelut täydentävät palveluvalikoimaa.

Nuorisopsykiatrian Jyväskylän vastaanottopalvelut muuttavat kokonaisuudessaan sairaala Novan alueella sijaitsevaan Lasten ja nuorten taloon, rakennukseen 45 toukokuussa 2021. Osa toiminnoista on jo muuttanut. Työntekijäsi kertoo Sinulle oikean vastaanotto-osoitteen.

Pohjoisen Keski-Suomen nuorisopsykiatrian poliklinikka vastaa pohjoisen Keski-Suomen 13-17 vuotiaiden psykiatrisesta avohoidosta. Poliklinikalta käsin toimii nuorten liikkuvan työryhmän työpari. Poliklinikka toimii osoitteessa Kotakennääntie 31, 44100 Äänekoski. Yksikön puhelinnumero on 014 269 2030.

Konsultaatiopalveluja on tarjolla toisen asteen opiskelijoille 22-vuotiaaksi saakka.

Nuorisopsykiatrian vastaanottopalvelut toimivat kolmessa palvelutarpeeseen perustuvassa tiimissä. Vastaanottopalveluissa ja osastohoidossa toteutetaan oireenmukaisia hoitomalleja.

 • Nuorten keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ovat
  • ahdistuneisuushäiriöt,
  • erilaiset masennustilat,
  • syömishäiriöt ja
  • sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät ongelmat.

Hoito koostuu usein eri hoitomuotojen yhdistelmästä, esimerkiksi yksilökäynneistä, perhetyöstä, ryhmätoiminnasta, intensiivisestä avohoidosta ja lääkehoidosta. Myös yhteistyö koulun, oppilaitoksen tai sosiaalitoimen kanssa on mahdollista.

Nuoren päivystyksellinen arviointi

 • Terveysasemalla tehdyn päivystyksellisen arvion pohjalta tehdään lähete nuorisopsykiatrian osastolle, jossa osastohoidon tarpeen arvio toteutetaan nuorisopsykiatrian osaston työryhmän toimesta. 
 • Kun nuori hakeutuu yhteispäivystykseen päivystysaikana, hänen vointiaan arvioi psykiatrian akuuttityöryhmä yhdessä päivystyksen lääkärin kanssa. Jos arvioinnissa päädytään nuorisopsykiatrisen osastohoidon tarpeeseen, tehdään lähete nuorisopsykiatrian osastolle, jossa tehdään osastohoidon tarpeen arviointi. 
Vastuuhenkilöt
Vs. Osastonhoitaja Maarit Liimatainen

Linkit ja liitteet