Ortopedinen hoitaja

Ortopedinen sairaanhoitaja on perehtynyt tekonivel-, selkä- ja kaularankapotilaiden ohjaukseen ja hoitoon.

Toimintamme on asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista. Toimimme yhteistyössä ortopedien sekä ortopedisen tiimin kanssa.

Voit ottaa yhteyttä ortopediseen hoitajaan ongelmatilanteissa ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen ma-pe 014 2691 220 klo 9 - 11.