Preoperatiivinen yksikkö

Kirurgian poliklinikalla toimii Preoperatiivinen yksikkö. Yksikkö sijaitsee 1. kerroksessa pääsisäänkäynnin molemmin puolin. Ilmoittautuminen yksikköön tapahtuu pääaulan ilmoittautumispisteessä.

Preoperatiivinen yksikkö 1:llä on leikkaukseen tulevien potilaiden vastaanotto, hoidonohjaajien vastaanotot ja kipupoliklinikka ja syöpäsairaanhoitajan vastaanotto.

Preoperatiivinen yksikkö 2:lla on haavahoitajan vastaanotto ja ortopedisten potilaiden leikkausta edeltävät käynnit.

Preoperatiivinen yksikkö valmistaa potilaat tulevaan leikkaukseen. Preoperatiivisella kontaktilla kartoitamme esihaastattelujen ja tutkimusten avulla suunniteltuun leikkaukseen tulevien potilaiden leikkauskunnon, annamme tietoa sekä yksilöllistä ohjausta leikkausvalmisteluista ja leikkauspäivän kulusta. Jos poliklinikkakäynnillä tehdään leikkauspäätös niin potilaat voivat käydä hoidonohjaajan vastaanotolla poliklinikkakäynnin yhteydessä. Joillekin leikkauspotilaille voidaan sopia soittoaika sairaanhoitajalle tai heidät kutsutaan erilliselle leikkausta edeltävälle käynnille.

Preoperatiivisen yksikön kautta leikkaukseen tulevat potilaat saapuvat sairaalaan leikkauspäivän aamuna. Leikkauspäivänä ilmoittautuminen tapahtuu pääaulan itseilmoittautumisautomaatilla viivakoodillisella Kela- tai ajokortilla. Jatkohoito toteutetaan kotiutusyksikössä tai vuodeosastolla.

Kotiutusyksikkö on auki maanantaista lauantaihin. Lauantaisin yksikössämme hoidetaan myös hoitokeskuksen polikliinisia potilaita yhdessä heidän henkilökunnan kanssa.

Kirurgian poliklinikkaan kuuluu leikkaushoidonsuunnittelijat, jotka toteuttavat leikkauksien suunnittelua ja jonotilanteen seurantaa.

Leikkausjonotiedustelut ma-pe klo 9-11 ja klo 13-14 puh. 014 269 5205.