Preoperatiivinen yksikkö

Preoperatiivinen yksikkö sijaitsee 1. kerroksessa pääsisäänkäynnin molemmin puolin. Ilmoittautuminen yksikköön tapahtuu pääaulan ilmoittautumispisteessä.

Preoperatiivinen yksikkö 1:llä on leikkaukseen tulevien potilaiden vastaanotto, hoidonohjaajien vastaanotot ja kipupoliklinikka.

Preoperatiivinen yksikkö 2:lla on haavahoitajan vastaanotto ja ortopedisten potilaiden leikkausta edeltävät käynnit.

Preoperatiivisessa yksikössä työskentelee myös syöpäsairaanhoitajat.

Preoperatiivinen yksikkö valmistaa potilaat tulevaan leikkaukseen. Preoperatiivisella kontaktilla kartoitamme esihaastattelujen ja tutkimusten avulla suunniteltuun leikkaukseen tulevien potilaiden leikkauskunnon, annamme tietoa sekä yksilöllistä ohjausta leikkausvalmisteluista ja leikkauspäivän kulusta. Jos poliklinikkakäynnillä tehdään leikkauspäätös niin potilaat voivat käydä hoidonohjaajan vastaanotolla poliklinikkakäynnin yhteydessä. Joillekin leikkauspotilaille voidaan sopia soittoaika sairaanhoitajalle tai heidät kutsutaan erilliselle leikkausta edeltävälle käynnille.

Preoperatiivisen yksikön kautta leikkaukseen tulevat potilaat saapuvat sairaalaan leikkauspäivän aamuna. Leikkauspäivän aamuna ilmoittautuminen tapahtuu pääaulan infon palvelupisteellä. Jatkohoito toteutetaan kotiutusyksikössä, vuodeosastolla tai potilas kotiutuu suunnitellusti samana päivänä päiväkirurgisen leikkauksen jälkeen.

Preoperatiiviseen yksikköön kuuluu toimenpidesuunnittelukeskus, missä toteutetaan leikkauksien suunnittelu ja jonotilanteen seuranta.

Leikkausjonotiedustelut ma-pe klo 9-11 ja klo 13-14 puh. 014 269 5205.