Psykiatrian poliklinikka Palokka

Palokan psykiatrian poliklinikka

Palokan psykiatrian poliklinikan tehtävänä on huolehtia Jyväskylän pohjoisosan, Petäjäveden ja Uuraisten kuntien aikuisväestön psykiatrisesta avohoidosta ja kuntoutuksesta.

Potilaat tulevat lähetteellä. Tutkimusjakso sisältää 1-5 vastaanottokertaa, minkä jälkeen tehdään potilaan kanssa hoitosopimus, joka määrittelee hoidon tavoitteet, keston ja tiheyden. Hoito- ja kuntoutussuunnitelma tarkistetaan määräajoin.

Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Ulla Parviainen

Linkit ja liitteet