Psykiatrian poliklinikka Vaajakoski

Vaajakosken psykiatrian poliklinikka

Vaajakosken psykiatrian poliklinikalla järjestetään asiakaslähtöisesti psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoidon palveluja alueen aikuisväestölle. Hoitoon ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Poliklinikalla toteutetaan verkostoituvaa ja perhekeskeistä työotetta yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Ulla Parviainen

Linkit ja liitteet