Tietoa hoitokeskukseen tulevalle potilaalle


Varatkaa riittävästi aikaa päiväsairaalakäynnillenne. Läheinen tai tukihenkilö voi tulla mukaanne.

Ilmoittautukaa tullessanne itseilmoittautumispisteessä. Tarvittaessa saatte apua palveluneuvojalta.

Potilaskysely

Tulehduksellista reumatautia sekä tulehduksellista suolistosairautta sairastavat potilaat täyttävät jokaisella käynnillään ennen lääkärin vastaanotolle tai hoitoihin menoa sähköisen kyselyn, jossa kartoitetaan mm.toiminta-ja liikuntakykyä, kipua ja yleisvointia. Kysely on potilaan kokonaistilanteen kartoitus hänen itsensä kuvaamana. Kysely palvelee hoidon suunnittelua ja antaa tietoa myös hoidon vaikuttavuudesta. Seurantakäynnille tulevat potilaat voivat täyttää kyselyn oma-aloitteisesti kirjautumalla sisään omilla henkilötunnuksillaan.

Ottakaa käynnillenne mukaan

  • Saamanne kutsukirje
  • Kela-kortti
  • Tiedot käyttämistänne lääkkeistä

Matkakulut

Matkakorvausta haetaan Kelan toimistosta. Jos terveydentilanne edellyttää muun kuin julkisen kulkuneuvon käyttöä, saatte sitä varten todistuksen sairaalasta.

Asiakas- ja potilasmaksut

Hoitomaksusta lähetetään lasku kotiin.

Puhelin

Matkapuhelimen käyttö on sallittua huomioiden potilastoverit.

Vaitiolovelvollisuus

Henkilökuntaamme sitoo vaitiolovelvollisuus ja toivomme myös teidän kunnioittavan tätä periaatetta toisten potilaiden kohdalla.

Tupakointi

Sairaalamme on savuton sairaala.

Hajusteet

Hajusteiden ja partavesien käyttö on kielletty.

Käsihygienia

Käyttäkää käytävillä olevia käsihuuhteita infektioiden ehkäisemiseksi.

Vaatteet

Pääsääntöisesti voitte olla omissa vaatteissa hoitojen aikana.

Ruokailut

Päiväsairaalassa on tarjolla kahvia ja välipalaa. Lounas on tarkoitettu useamman tunnin päiväsairaalahoidossa oleville potilaille.

Kahvikone Ruokakärry

Tilat

Päiväsairaalassa on verhoilla eristettyjä vuode- tai tuolipaikkoja. Teillä on mahdollisuus TV:n katseluun ja radion kuunteluun. Voitte ottaa mukaan myös oman kannettavan tietokoneen.

Vuodepaikka

Lasten ja nuorten hoitohuone

Lapsilla ja nuorilla on oma huone, jossa on kolme potilaspaikkaa. Lääkehoitojen aikana lapsille on viihdykkeenä Play Station 4- pelikonsoli, Nintendo DS3- pelikonsoli sekä mini iPad. Huoneessa on myös televisio sekä dvd-laite. Lapsi voi halutessaan ottaa mukaan myös omia pelejä, leluja tai kirjoja.
Lapset